Prolon

Prolon2019-03-29T14:04:05+00:00

Project Description

Strategy creation

Influence marketing

#zasięg  #zasięg #grupy docelowe

@freakshowmishon
@ola_ciupa

Konwersja jest odpowiedzią. Odpowiedni dobór influencera jest jedynym sposobem na osiągnięcie ROI na zakładanym poziomie.

Proces

Galeria